6. Územní rozhodnutí na novou plavební komoru u Dětského ostrova

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2018
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Územní rozhodnutí na novou plavební komoru u Dětského ostrova

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. studii měření emisí z lodní dopravy v oblasti Plavební komory Smíchov

Souhlasí:

  1. s námitkami MČ Praha 5 do územního řízení

Doporučuje RMČ:

Hlasování 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě