5. Barrandovská estakáda a okolí

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2018
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Barrandovská estakáda a okolí

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. prezentaci Ing. arch. Tomáše Cacha “Barrandovská estakáda a okolí/studie proveditelnosti zlepšení bezmotorové prostupnosti území”

Žádá:

  1. RMČ o předání studie na RFD MHMP s žádostí o zpracování PD a následnou realizaci s upřednostněním řešení křiž. K Barrandovu X Geologická

Hlasování 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě