4. Cyklokoordinace v křižovatce Vítězná – Karmelitská – Újezd

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2018
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Cyklokoordinace v křižovatce Vítězná – Karmelitská – Újezd

Komise dopravní

Odkládá:

  1. studii křižovatky Vítězná – Karmelitská – Újezd zadanou MČ Praha 1, zprac. firmou Sinpps s.r.o., na příští komisi za účasti zástupců Prahy 1 a zpracovatele studie

Hlasování 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě