6. P+R parkoviště Kotlářka

12/02/2018
Zasedání konané dne 9. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2018
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

P+R parkoviště Kotlářka

Komise dopravní

Doporučuje RMČ:

 1. zažádat na MHMP o:

  zakreslení vodorovného dopravního značení

  bezbariérového zpřístupnění z parkoviště P+R do ul. Plzeňská

  zpřístupnění (odstranění plotu) v západní části parkoviště P+R do ul. Plzeňská a k rybníku Kotlářka

  zpřístupnění (odstranění plotu) pro pěší a cyklo v JZ části parkoviště P+R

  umístění ruční automyčky v prostoru parkoviště P+R

  umístění automatu na jízdenky PID u bezbariérového východu z parkoviště P+R a druhý u vjezdu do parkoviště P+R

  umístění dopravního značení na lampy VO s označením “P+R Kotlářka” a směrovou šipkou

  umístění informačního panelu o volnosti a obsazenosti parkoviště P+R

  zapojit parkoviště P+R Kotlářka do běžného systému P+R parkovišť

Hlasování 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě