10. Různé

12/02/2018
Zasedání konané dne 9. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 2/10/2018
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Různé

Komise dopravní

Vyzývá:

  1. VÚR ZMČ Praha 5 ke společnému projednání s KD RMČ Praha 5 téma Radlické radiály

    Hlasování 7/0/0

Pověřuje:

  1. předsedkyni Bc. Bohdanu Milatovou, Dis. k sepsání podnětu na MHMP Odbor dopravy o zajištění přechodu pro chodce (bez světelné signalizace) na mostě Legií v Praze 5; a projednání s MČ Praha 1

    Hlasování 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě