8. “Posílení tram dopravy”

Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/8/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

“Posílení tram dopravy”

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. problematiku kapacity křižovatky Anděl a nemožnost posílení tramvajových linek.

Hlasování 5/0/0