7. “Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic”

Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/7/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

“Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic”

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. vyjádření IPRu ke “Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic”.

Doporučuje RMČ:

  1. trvat na provedení dopravních opatření na zklidnění Jinonic dle studie “Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic”.

Hlasování 5/0/0