6. “Tunel bus”

Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/6/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

“Tunel bus”

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. varianty tunelového propojení Smíchov – Dejvice.

Doporučuje RMČ:

  1. trvat na usnesení č. 46/1727/15 ze dne 14.12.2015, kdy RMČ Praha 5 požadovala zavedení autobusové linky Strahovským tunelem.

Hlasování 6/0/0