5. “Chytrý a bezpečný přechod”

Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

“Chytrý a bezpečný přechod”

Komise dopravní

Doporučuje RMČ:

  1. v projektu Smart cities – chytré a bezpečné přechody tyto lokality:

    1. ulice Voskovcova – přechod pro chodce z Trnkova náměstí k ZŠ V Remízku,

    2. křižovatka ulic Podbělohorská a Spiritka,

    3. křižovatka ulic Puchmajerova a V Zářezu,

    4. křižovatka ulic Weberova a Lékařská.

Hlasování 6/0/1