4. “Výsledky analýzy dat o pohybu cyklistů”

Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

“Výsledky analýzy dat o pohybu cyklistů”

Komise dopravní

Souhlasí:

 1. s hlasováním po jednotlivých bodech.

  Hlasování 7/0/0

Souhlasí:

 1. se zřízením cykloobousměrek:

  1. Nádražní (úsek Na Zlíchově – Strakonická), Pozn. stačí doplnit dodatkovou tabulkou “mimo kolo”:

  Hlasování 6/0/1

  2. U Železničního mostu (úsek Svornosti – Nádražní):

  Hlasování 6/0/1

  3. Nábřežní – řešit dle připravované studie MHMP:

  Hlasování 6/0/1

  4. Preslova (úsek Matoušova – Lidická), Pozn. možná alternativa za Janáčkovo nábřeží:

  Hlasování 5/0/2

  5. Na Zatlance (úsek Mrázovka – Kováků):

  Hlasování 7/0/0

  6. Za Zámečkem (úsek U Panské zahrady – Na Vidouli), Pozn. alternativa za navrženou ulici Schwarzenberská:

  Hlasování 5/0/2

  7. Na Pomezí (úsek Mezná – Beníškové), Pozn. ve stísněných místech dát tabulku “cyklisto, veď kolo” nebo “řidiči, tlač auto”:

  Hlasování Staženo z projedníní 7/0/0

  8. Upolínova – Nad Hliníkem – vyměnit značku; místo značky “zákaz vjezdu” přeznačit na “zákaz vjezdu motorových vozidel”:

  Hlasování 7/0/0

Bere na vědomí:

 1. projednání cykloobousměrek:

  1. chodník Hořejší nábřeží (úsek Vltavská – Železniční most), Pozn. zkušební provoz pro lepší přístupnost náplavky:

  Hlasování 3/1/3

  2. Jindřicha Plachty (úsek Svornosti – Nádražní), Pozn. cíl zlepšení dostupnosti náplavky, NUTNÉ projektově prověřit:

  Hlasování 1/0/6

  3. Šeříková (úsek Plaská – Vítězná), Pozn. příjezd cyklistů z Prahy 1:

  Hlasování 2/0/5

  4. Janáčkovo nábřeží (úsek Pecháčkova – Lidická), Pozn. vhodné doplnění vodorovného značení, alternativou může být ulice Preslova:

  Hlasování 2/0/5

  5. chodník nám. 14. října (úsek Preslova – Štefánikova):

  Hlasování 4/0/3

  6. U Klikovky (úsek Pod Lipkami – Nad Zámečnicí):

  Hlasování 2/0/5