2. Schválení zápisu z 10. zasedání KD RMČ Praha 5

Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Schválení zápisu z 10. zasedání KD RMČ Praha 5

Komise dopravní

Schvaluje:

  1. zápis z 10. zasedání KD RMČ Praha 5 ze dne 13.10.2017.

Hlasování 5/0/0