1. Schválení programu 11. zasedání KD RMČ Praha 5

Zasedání konané dne 15. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Schválení programu 11. zasedání KD RMČ Praha 5

Komise dopravní

Schvaluje:

  1. program 11. zasedání KD RMČ Praha 5.

Hlasování 5/0/0