9. Výstup z cykloskupiny

Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/9/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Výstup z cykloskupiny

ZŠ Nepomucká, zadání studie na prověření území – zrušení parkovacích míst
Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. výstup z cykloskupiny.

Žádá:

  1. RMČ Praha 5 o dopracování projektu cykloobousměrky v ulici Nepomucká včetně bilance úbytku počtu parkovacích míst v celé oblasti.

Hlasování 6/0/0