8. Parkování v ulici Kvapilova

Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/8/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Parkování v ulici Kvapilova

Komise dopravní

Žádá:

  1. RMČ Praha 5 o jednání s Bytovým podnikem v Praze 5, státní podnik v likvidaci o souhlas s umístění dopravního značení částečného parkování na chodníku před bytovým domem v ulici Kvapilova 958/9, Praha 5.

Hlasování 5/0/1