7. Zklidnění ulice Radlická

Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/7/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Zklidnění ulice Radlická

Komise dopravní

Pověřuje:

  1. předsedkyni KD RMČ Praha 5 paní Bc. Bohdanu MILATOVOU, DiS. podat žádost na Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP v kopii TSK hl. m. Prahy, a. s. ve věci instalace stacionárního měřiče okamžité rychlosti v ulici Radlická před přechodem pro chodce u tramvajové zastávky Laurova ve směru do centra s výstupem statistického měření provozu.

Hlasování 6/0/0