6. Záměr vybudovat chodník na pozemku parc. č. 2039/, 1023/2 s napojením na pozemek parc. č. 1022/4 v k. ú. Košíře

Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/6/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Záměr vybudovat chodník na pozemku parc. č. 2039/, 1023/2 s napojením na pozemek parc. č. 1022/4 v k. ú. Košíře

Komise dopravní

Doporučuje RMČ:

  1. projektově prověřit vybudování zpevněného pěšího  propojení mezi ulicemi Nad Turbovou a Pod Šmukýřkou.

Doporučuje RMČ:

  1. projektově prověřit i vybudování zpevněného pěšího  propojení  mezi ulicemi Pod Šmukýřkou a Jinonická.

Nesouhlasí:

  1. s dalším odprodejem pozemků při ulici Pod Šmukýřkou.

Hlasování 7/0/0