4. Oprava komunikace Lumiérů

Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/4/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Oprava komunikace Lumiérů

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. návrh projektu na Opravu komunikace Lumiérů.

Doporučuje RMČ:

  1. o maximalizaci parkovacích stání na komunikaci Lumiérů.

Hlasování 5/0/1