3. Volba ověřovatele zápisu

Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/3/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Volba ověřovatele zápisu

Komise dopravní

Jmenuje:

  1. pana Petra HNYKA ověřovatelem zápisu 06. zasedání KD RMČ Praha 5.

Hlasování 5/0/0