2. Schválení zápisu z 05. zasedání KD RMČ Praha 5

Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/2/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Schválení zápisu z 05. zasedání KD RMČ Praha 5

Komise dopravní

Schvaluje:

  1. zápis z 05. zasedání KD RMČ Praha 5 ze dne 17.05.2017.

Hlasování 5/0/0