10. Různé

Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/10/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Různé

Situace v ulici Ke Klimentce
Komise dopravní

Doporučuje:

  1. seznámit Městskou policii hl. m. Prahy a Policii ČR s výsledky měření situce v ulici Ke Klimentce.

Hlasování 5/0/0