1. Schválení programu 06. zasedání KD RMČ Praha 5

Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/1/2017
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Schválení programu 06. zasedání KD RMČ Praha 5

Komise dopravní

Schvaluje:

  1. program 06. zasedání KD RMČ Praha 5.

Hlasování 5/0/0