4. Studie Motolské údolí, 1. etapa – Plzeňská Vrchlického

 

Zasedání konané dne 8. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2017
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní RMČ Praha 5

Studie Motolské údolí, 1. etapa – Plzeňská Vrchlického

Komise dopravní

Souhlasí:

  1. s předloženou studií “Motolské údolí, 1. etapa  – Plzeňská Vrchlického”.

     

    Hlasování 8/0/0

Doporučuje RMČ:

  1. podle předložené studie “Motolské údolí, 1. etapa  – Plzeňská Vrchlického” rozpracovat dopravní řešení pro jednotlivé úseky a kritická místa.

     

    Hlasování 8/0/0