7. Různé : 1) žádost občanů o zjednosměrnění ul. Na pláni, 2) informace o současném stavu přípravy akce vedoucí ke zvýraznění přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné
číslo usnesení 11/7/2014
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Různé :
1) žádost občanů o zjednosměrnění ul. Na pláni,
2) informace o současném stavu přípravy akce vedoucí ke zvýraznění přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. žádost občanů o zjednosměrnění ul. Na pláni

  2. Doporučuje před rozhodnutím v této věci uspořádat veřejnou diskuzi na touto problematikou.

Bere na vědomí:

  1. informaci o současném stavu přípravy akce vedoucí ke zvýraznění přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova

  2. Upozorňuje, že zadání projektové dokumentace nebylo dostatečně komunikováno s Odborem dopravy ÚMČ P5 a jeví se zjevně předimenzované. Zadání obsahuje dle mínění komise mnoho nadbytečných prvků.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě