4. Připomínky občana; Parkování v oblasti K Závěrce, Kesnerka, Pod Děvínem (vráceno zpět z Komise bezpečnostní), projednání bodu přesunutého z 10. zasedání KoD

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné
číslo usnesení 11/4/2014
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Připomínky občana; Parkování v oblasti K Závěrce, Kesnerka, Pod Děvínem (vráceno zpět z Komise bezpečnostní), projednání bodu přesunutého z 10. zasedání KoD

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. informaci Komise bezpečnostní.

Pověřuje:

  1. předsedu Komise dopravní Bc. Mrštíka k projednání s věcně příslušným radním.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě