9. Petice občanů, ul. Nad Zlíchovem

Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/9/2014
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Petice občanů, ul. Nad Zlíchovem

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. petici občanů a odpověď MČ P5 ve věci návrhu na dopravní omezení v ul. Nad Zlíchovem.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy