8. Žádost občana – parkování v oblasti K Závěrce, Kesnerka, Pod Děvínem

Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/8/2014
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Žádost občana – parkování v oblasti K Závěrce, Kesnerka, Pod Děvínem

Komise dopravní

Doporučuje:

  1. komisi bezpečnostní zabývat se touto problematikou na svém zasedání. Materiály budou poskytnuty. 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy