7. Žádost občanů – stavební zábor v ul. Výhledová

Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/7/2014
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Žádost občanů – stavební zábor v ul. Výhledová

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. informace odboru dopravy o odeslané odpovědi v této věci.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy