6. Sdělení vlastníka pozemku k úpravám ul. Mošnova

Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2014
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Sdělení vlastníka pozemku k úpravám ul. Mošnova

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. sdělení vlastníka pozemku k úpravám ul. Mošnova

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy