5. Informace o požadovaných údajích týkajících se organizace PID po zprovoznění stanice metra trasy A “Nemocnice Motol”

Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2014
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Informace o požadovaných údajích týkajících se organizace PID po zprovoznění stanice metra trasy A “Nemocnice Motol”

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. informace o požadovaných údajích týkajících se organizace PID po zprovoznění stanice metra trasy A “Nemocnice Motol”

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy