4. Architektonická a dopravní studie Smíchov (Plzeňská x Radlická x Kartouzská)

16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2014
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Architektonická a dopravní studie Smíchov (Plzeňská x Radlická x Kartouzská)

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. předloženou architektonickou a dopravní studii Smíchov (Plzeňská x Radlická x Kartouzská).

Upozorňuje:

  1. na skutečnost, že tato lokalita je již v současnosti dopravně přetížená, a proto další zástavba v uvažovaném rozsahu je problematická včetně rizik dopadů na širší dopravní vztahy (městský okruh).

Prodiskutovala téma:

  1. zřízení zastávky, kterou vítá, ale doporučuje důsledně posoudit její pozici s ohledem na širší dopravní vztahy.

Upozorňuje:

  1. na vysokou nehodovost v tomto prostoru. 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě