3. Schválení programu 7.zasedání KoD

Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2014
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Schválení programu 7.zasedání KoD

Komise dopravní

Schvaluje:

  1. program 7.zasedání KoD s tím, že před bod různé doplňuje bod „Návrh zadání dopravní studie lokality Cibulka x Šmukýřka“

     

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy