2. Schválení zápisu z 6.zasedání KoD v roce 2014

Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2014
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Schválení zápisu z 6.zasedání KoD v roce 2014

Komise dopravní

Schvaluje:

  1. zápis z 6.zasedání KoD v roce 2014

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy