10. Návrh na zlepšení propustnosti vozidel – křižovatka Radlická x Ostrovského

Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/10/2014
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Návrh na zlepšení propustnosti vozidel – křižovatka Radlická x Ostrovského

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. informace o probíhající diskusi týkající se námětů na zlepšení propustnosti vozidel – křižovatka Radlická x Ostrovského.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy