5. Bytová zástavba mezi Barrandovem a Holyní

15/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 15/5/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Bytová zástavba mezi Barrandovem a Holyní

Komise dopravní

Doporučuje RMČ:

  1. s ohledem na bezpečnost provozu a kvalitu dopravní obsluhy dané lokality uplatnit ve stanovisku MČ P5 k dokumentaci pro územní řízení následující podmínky (bod 2-7): 

  2. vyřešit bezkolizní křížení tramvajové tratě do Holyně s páteřní komunikací Voskovcova (mimoúroveň nebo alespoň světelná signalizace) včetně souvisejících úseků komunikace (řazení vozidel, rozhledové poměry), zajišťující jednoznačnou preferenci tramvajové dopravy.

  3. vyřešit bezkolizní křízení tramvajové tratě do Holyně s páteřní pěší komunikací východně od zastávky Kaskády (mimoúrovňově) včetně bezbariérového přístupu na zastávku.

  4. umožnit vedení autobusové linky ulicí Voskovcova do Holyně včetně umístění zastávek autobusu pro přestup na zastávky tramvaje. 

  5. zlepšit vedení pěších tras k centrální vybavenosti a zastávkám MHD tak, aby nabízely co nejkratší a nejlogičtější přístup pěších z řešeného území, ale i širšího spádového území. 

  6. uplatnit úpravu projektu s cílem vyřešit pokračování ulice Voskovcova (ul. U náhonu) až do Holyně v parametrech sběrné třídy v kategorii místní komunikace M II. 

  7. prověřit vhodnost kruhového objezdu oproti řešení tvaru “T” v křižovatce ul. Voskovcova a nově navrhované komunikace směřující JV směrem.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě