6. Bytová zástavba mezi Barrandovem a Holyní

21/11/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/6/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Bytová zástavba mezi Barrandovem a Holyní

Komise dopravní

Žádá:

  1. Komisi územního rozvoje o pozastavení projednávání problematiky bytové zástavby mezi Barrandovem a Holyní do doby vydání stanoviska komise dopravní

Pověřuje:

  1. předsedu komise Bc. M. Mrštíka o zajištění pozvání zástupce investora a jeho odborného zástupce k projednání dopravního řešení již zmiňované bytové zástavby

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě