5. Problematika přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova

21/11/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/5/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Problematika přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova

Komise dopravní

Pověřuje:

  1. předsedu komise Bc. M. Mrštíka o projednání řešení a financování  zařízení přechodu pro chodce reagující na jeho přítomnost v prostoru přechodu a před jeho vstupem na vozovku v ul. Holečkova a U Santošky

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě