5. Dopravní situace v ul. Xaveriova (podnět občanů)

Zasedání konané dne 27. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2013
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., člen zastupitelstva ZMČ P5

Dopravní situace v ul. Xaveriova (podnět občanů)

Komise dopravní

Žádá:

  1. odbor dopravy o materiál týkající se nehodovosti v ul. Xaveriova

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy