4. Podnět Komise styku s veřejností a ombudsman – dopravní situace v ul. Mošnova (podnět občanů)

Zasedání konané dne 27. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Podnět Komise styku s veřejností a ombudsman – dopravní situace v ul. Mošnova (podnět občanů)

Komise dopravní

Doporučuje:

  1. provést šetření přímo na místě za účasti zástupce PČR, odboru dopravy a členů Komise dopravní Bc. M. Mrštíka, Ing. Vejmelky v termínu 26.03.2013 v 16,00 hod.

Žádá:

  1. odbor dopravy o svolání tohoto šetření ve smyslu bodu I.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy