3. Optimalizace železniční trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

Zasedání konané dne 27. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Optimalizace železniční trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. projektovou dokumentaci optimalizace železniční trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy