2. Schválení programu 3. zasedání KoD

Zasedání konané dne 27. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/2/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Schválení programu 3. zasedání KoD

Komise dopravní

Schvaluje:

  1. program 3. zasedání KoD

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy