1. Schválení zápisu z 2. zasedání KoD ze dne 30.01.2013

Zasedání konané dne 27. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Schválení zápisu z 2. zasedání KoD ze dne 30.01.2013

Komise dopravní

Schvaluje:

  1. zápis z 2. zasedání KoD ze dne 30.01.2013

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy