8. Různé

Zasedání konané dne 30. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/8/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Různé

Komise dopravní

Odkládá:

  1. body v různém (dopravní režim v ul. Mošnova – Th.Mgr. Šáchová a optimalizace žel. trati Praha Smíchov – Černošice) do příštího jednání. Jedn

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy