7. Dopravní situace v ul. Bieblova – bod z minulého jednání KoD

Zasedání konané dne 30. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/7/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Dopravní situace v ul. Bieblova – bod z minulého jednání KoD

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. iniciativu občanů v souvislosti s dopravní situací v ul. Bieblova

Doporučuje RMČ:

  1. P5 zařadit stavební úpravu křižovatky Bieblova X Na Doubkové do tzv. chodníkového programu MČ P5 pro rok 2013

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy