6. Úprava trasy autobusové linky PID č. 123

Zasedání konané dne 30. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Úprava trasy autobusové linky PID č. 123

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. zprávu ODP o stavu této problematiky s tím, že komise konstatuje, že kompetence v této věci náleží hl. m. Praha

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy