5. Potencionální projekt vytvoření speciálních cyklotras single track na území MČ P5

Zasedání konané dne 30. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Potencionální projekt vytvoření speciálních cyklotras single track na území MČ P5

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. předložení potencionálního záměru vytvoření speciálních cyklotras single track na území MČ P5

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy