4. Projekt změny dopravního režimu ul. V Cibulkách a V Stráni (okolí sportovního areálu Tenis Cibulka)

Zasedání konané dne 30. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Projekt změny dopravního režimu ul. V Cibulkách a V Stráni (okolí sportovního areálu Tenis Cibulka)

Komise dopravní

Souhlasí:

  1. s předloženým záměrem stavebně-technické úpravy křižovatky V Cibulkách X V Stráni

Doporučuje:

  1. doplnit dokumentaci o stavební zpomalovací práh v prostoru před vstupem do areálu Tenis Cibulka

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy