3. Návrh změny dopravního uspořádání ul. Hlubočepská

Zasedání konané dne 30. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Návrh změny dopravního uspořádání ul. Hlubočepská

Komise dopravní

Souhlasí:

  1. se záměrem zklidnění ul. Hlubočepské

Doporučuje:

  1. odboru dopravy a Policii ČR projednat typ dopravního režimu (obytná zóna) včetně vymezení ploch pro parkování

Doporučuje RMČ:

  1. P5 zařadit stavební úpravu křižovatky Hlubočepská X Slivenecká do tzv. chodníkového programu MČ P5 pro rok 2013

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy