2. Schválení programu 2. zasedání KoD

Zasedání konané dne 30. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Schválení programu 2. zasedání KoD

Komise dopravní

Schvaluje:

  1. program 2. zasedání KoD

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy