1. Schválení zápisu z 1. zasedání KoD ze dne 2.1.2013

Zasedání konané dne 30. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Schválení zápisu z 1. zasedání KoD ze dne 2.1.2013

Komise dopravní

Schvaluje:

  1. zápis z 1. zasedání KoD ze dne 2.1.1013

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy