9. Různé

Zasedání konané dne 21. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/9/2012
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

Různé

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. informace týkající se zřízení tramvajové zastávky ČSAD Smíchov na znamení, přechodů pro chodce umožňujících informování řidiče o přítomnosti chodce a zrušení zákazu levého odbočení z ul. Nádražní do ul. Za ženskými domovy

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy